वर्षा पानीको होस् कि विचारको रमाईलै लाग्दो रै’छ

रुझ्न मन लाग्छ, भिज्न मन लाग्छ,

चिरन्तन त्यसमै रम्न मन लाग्छ,

तर दुई मध्ये कुनै पनि,

अनियन्त्रित भएमा ठूलो क्षति गर्दो रै’छ|

नियन्त्रित वर्षाको पानी,

कति ज्ञानी, जता लान्छु उतै जान्छ,

निकाल्न सक्छु बिजुली यसबाट,

सिंच्न सक्छु खेतिबरी यसबाट,

तर जब नियन्त्रण छैन यसमाथि मेरो,

जल्मग्नै बनाउछ घरबार मेरो,

बगाउछ गाउँ नै मेरो|

फरक छैन मेरो विचारको अवस्था,

उस्तै उस्तै छ!