वर्षा पानीको होस् कि विचारको रमाईलै लाग्दो रै’छ

रुझ्न मन लाग्छ, भिज्न मन लाग्छ,

चिरन्तन त्यसमै रम्न मन लाग्छ,